Місія нашої організації – це поширення ідеї про пріоритет реалізації, дотримання та захисту прав людину в діяльності держави (принцип «держава для людини, а не навпаки»), а також поширення ідеї про необхідність об’єднання зусиль громадян для колективної взаємодії з метою контролю над діяльністю органів державної влади як найбільш ефективного засобу для досягнення пріоритету прав людини в діяльності держави. Найбільш активно ми працюємо в сферах захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, екологічних прав, права на справедливий суд в національних судах (кримінальна та цивільна юстиція), захисту прав членів територіальної громади як співвласників комунального майна, захисту прав людини в Європейському суді з прав людини.

Основні види діяльності, що виконує організація відповідно до своєї місії.

Громадська організація «Луганська Правозахисна Група» діє на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод у діяльності направленій на  реалізацію, зокрема, таких завдань:

  • протидія дискримінації за ознакою раси, статі, мови, релігії, соціального походження, політичних поглядів;
  • захист права на гідний рівень життя, на відповідний рівень споживання;
  • захист прав споживачів товарів, робіт і послуг, збір даних, аналіз та розробка і впровадження механізмів виявлення та протидії порушенням прав споживачів;
  • захист у суді прав невизначеної кількості споживачів від порушень, а також їх представництво у судах, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності.
  • на законних підставах нагляд за дотриманням прав людини і фіксація порушень прав людини в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях;
  • розробка рекомендацій щодо змін у законодавстві;
  • захист від порушень прав людини у судах та судовій системі, збір даних, аналіз та розробка і впровадження дійових механізмів захисту;
  • захист від порушень у вигляді звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод у зв’язку з прийняттям законів, підзаконних нормативних актів, актів індивідуальної дії, а також неправомірних рішень, дій або бездіяльності з боку органів влади чи органів місцевого самоврядування різних рівнів, збір даних, аналіз та розробка і впровадження дійових механізмів захисту;
  • захист права людини на інформацію щодо діяльності і рішень органів влади і органів місцевого самоврядування;
  • сприяння обміну досвідом, поширення інформації і знань щодо прав і свобод людини у відносинах із владою, тощо.

Організація об’єднує всіх небайдужих людей, які підтримують цінності пріоритета прав людини і верховенства права. На даний час діяльність організації підтримують більше 50 осіб, які проживають на території Луганської області.

Основні цільові групи для нашої організації – це особи, які постраждали від незаконних дій з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, внаслідок чого відбулося порушення їх законних  прав та інтересів. Зокрема, ми співпрацюємо з активістами та об’єднуємо спільні зусилля в сферах захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, екологічних прав, права на справедливий суд в національних судах, захисту прав членів територіальної громади як співвласників комунального майна, захисту прав людини в Європейському суді з прав людини.

У Луганській області ми постійно співпрацювали з Луганською обласною громадською правозахисною жіночою організацією «Чайка», з Громадською коаліцією «Громадяни – за прозорість дій влади», з Незалежними профспілками.

Завдяки Майдану з початку 2014 р. ми почали співпрацювати з організаціями з Донецької області, також нами налагоджена співпраця з екологічними організаціями (ми приймаємо участь під егідою МБО “Екологія-Право-Людина” в Екоправовій національній платформі).